InslijpCentrale Groningen

- Recept Uitleg

Wat is een brilrecept?

Uw brilrecept of brilvoorschrift bevat gegevens van een oogmeting door een opticien, optometrist of een oogarts.
Met dit recept kan bepaald worden welke correctie nodig is om weer optimaal te kunnen zien.
De informatie op een brilrecept wordt bovendien gebruikt om glazen op sterkte op de juiste manier in een montuur te zetten.

Hoe vraag je een brilrecept op?
Vrijwel altijd staan de gegevens van uw brilrecept op de aankoopbon van een bril, die gekocht is bij een opticien.
Wanneer u niet meer in het bezit bent van uw brilrecept, kunt u de resultaten van uw laatste oogmeting opvragen bij uw opticien.

Wat kost een brilrecept?
Bij vrijwel alle opticiens zit de oogmeting bij de prijs van de bril inbegrepen.
Ook is het vaak mogelijk om alleen oogmeting te laten verrichten. Bij sommige opticiens is dit gratis, maar meestal bedragen de kosten die hiervoor berekend worden rond de €30,-.
Een oogmeting bij een oogarts wordt in vele gevallen vergoed door uw verzekering, maar hiervoor heeft u eerst een doorverwijzing van uw huisarts nodig.

Hoe lees je een brilrecept?
Een brilrecept kan de volgende gegevens bevatten: Sterkte, Cilinder, As, Additie, Prisma, Basis, PD en hoogte.
Hieronder worden de belangrijkste onderdelen uitgelegd en wordt beschreven hoe u deze onderdelen herkent op uw brilrecept.


Sterkte
De sterkte is meestal het eerste getal op uw brilrecept. Vaak wordt de sterkte aangegeven als S, Sf, SF, SPH of SFER (van sferisch of sfeer). Het plus- of minteken voor dit getal geeft aan of u bijziend (-) of verziend (+) bent.
Sterktes worden in Europa altijd aangegeven met een stapgrootte van 0,25 dpt. De sterkte voor uw linker en rechter oog kunnen verschillen.

De cilinder is meestal het tweede getal op uw brilrecept. Vaak wordt deze aangegeven als C of CYL met een stapgrootte van 0,25 dpt.
De cilinder voor uw linker en rechter oog kunnen verschillen. Het kan voorkomen dat de cilinder niet wordt weergegeven op uw brilrecept of dat hier 0,00 aangegeven staat. In dit geval heeft u geen cilindrische correctie nodig.
In vrijwel alle gevallen staat de cilinder als ‘min’ (-) aangeven. Staat uw cilinder in ‘plus’ (+) aangegeven, kies dan ook in de selectiebalk voor de + cilinder.

De as is meestal het derde getal op uw brilrecept. Vaak wordt deze aangegeven als AS, AXI, A OF X.
De as geeft de (as)richting van uw cilinder aan. De as wordt uitgedrukt in graden en bevindt zich altijd tussen de 0° en 180°.
De as voor de linker en rechter cilinder kunnen verschillen. De as wordt alleen weergegeven op uw brilrecept wanneer ook een cilinder vermeldt staat.

Additie
De additie (leestoeslag) wordt alleen weergegeven bij multifocale of bifocale brillenglazen. Vaak wordt deze aangegeven als ADD met een stapgrootte van 0,25 dpt.
De additie beschrijft de sterkte van de leestoeslag en is altijd positief getal. De additie voor uw linker en rechter oog kunnen in een zeer enkel geval verschillen maar is bijna altijd gelijkwaardig.


Pupilafstand (PD)
De Pupil Distance (pupilafstand) beschrijft de afstand tussen uw pupillen uitgedrukt in millimeter.
Vaak wordt deze aangegeven als PD met een stapgrootte van 1 of in sommige gevallen met een 0.5 mm.
De waarde voor uw PD is altijd een positief getal. In de meeste gevallen wordt de PD apart voor het linker- en rechteroog aangegeven, maar in sommige gevallen wordt ook de totale afstand tussen de pupillen weergegeven.
Waneer de pupilafstand per oog wordt weergegeven, wordt deze gemeten vanaf het midden van de neus tot aan het hart van de pupil.
Als voorbeeld: heeft u de totale waarde zoals op de afbeelding van 60 mm., deel dit dan door twee en vul bij de PD afstand voor Rechts 30 mm. en voor Links ook 30 mm. in.

U kunt ook een digitale PD- meter bij ons huren om uw eigen PD of die van bijvoorbeeld uw partner exact op te meten, meer info? KLIK HIER


Hoogte
De hoogte beschrijft de hoogte van uw pupil, gemeten vanaf de onderkant van het brillenglas, uitgedrukt in millimeter, de dikte van het montuur wordt niet meegerekend.
De waarde voor uw hoogte is altijd een positief getal. Het kan voorkomen dat de hoogte niet wordt weergegeven op uw brilrecept of dat hier niets ingevuld staat. I
In dit geval berekend onze opticien de hoogte of haalt deze uit uw huidige glazen.
Voor multifocale brillenglazen is de hoogte een belangrijke waarde, de brillenglazen worden hierdoor optimaal gecentreerd voor de pupil om een zo comfortabel mogelijk zicht te krijgen, zowel voor veraf, als voor het kijken door de leeszone.
Zit het brillenglas te hoog in de bril, dan kan het voorkomen dat uw zicht op afstand wazig wordt. Zit het brillenglas te laag in uw bril, dan kan dit problemen gaan geven bij lezen.
De pupilafstand verandert bij volwassenen vaak niet meer, maar de hoogte verschilt dus per bril.
Vandaar dat wij ook bij het bestellen van multifocale glazen vragen om een foto van uw gezicht -terwijl u de bril draagt-, die recht van voren genomen is. Uit deze foto kunnen wij deze waarde halen voor bijvoorbeeld een nieuwe bril waar geen oude glazen op sterkte in zitten.
Deze foto kunt u als bijlage per e-mail aan ons mailen door HIER te klikken.

Prisma
Het kan voorkomen dat een prisma nodig is om ontspannen te kunnen kijken. De prisma verandert de richting van het inkomend licht. De stand van de basis van de prisma wordt weergegeven met ‘bas’.
Bewoordingen op een brilrecept bijvoorbeeld:   Rechts 1 prdpt. Bas Nasaal en Links 0.50 Prdpt Bas. Nasaal
Heeft u een prismatische correctie nodig, dan staat dit specifiek aangegeven op uw brilrecept, vul deze waarden in zoals op het recept staat.
Heeft u geen prismatische correctie vul dan NIETS in op de betreffende invulbalken, en laat ze leeg.

Gebruik
Geef aub ook aan of het een brilrecept betreft voor veraf, nabij, multifocaal, bifocaal of beeldscherm.

De volgende bewoordingen kunnen ook voorkomen op een brilrecept:
OD: Oculus Dexter = Rechteroog
OS: Oculus Sinister= Linkeroog
Additie = leestoeslag
Bas = de stand waar de basis zich bevindt van de prisma (het dikste gedeelte is de basis)
Nas = Nasaal (de richting van de prisma basis)
Temp = Temporaal (de richting van de prisma basis)
Visus = de behaalde scherpte na een oogmeting, uitgedrukt in procenten (%)